ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούνται θερμά οι επισκέπτες και τα μέλη του διαδικτυακού τόπου «..» να διαβάζουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης.

Αποδοχή των όρων χρήσης

Γενικά – Προοίμιο

Ο διαδικτυακός τόπος «www.werelate.gr» (καλούμενος εφεξής για λόγους συντομίας «Ιστοσελίδα»)  αποτελεί την επαγγελματική ιστοσελίδα της ψυχοθεραπεύτριας, Μαρίας Σαμιώτη, διαχειρίστριας και αποκλειστικής ιδιοκτήτριας και κατόχου παντός πνευματικού δικαιώματος και σήματος που συνδέεται με τον ως άνω διαδικτυακό τόπο (καλούμενη εφεξής για λόγους συντομίας «Διαχειρίστρια»).

Επικοινωνία:

Μαρία Σαμιώτη

Έδρα: Νέα Ερυθραία Αττικής, οδός Ιωνίας, αρ. 15, Τ.Κ.14671.

Για κάθε διευκρίνιση, ερώτηση ή σχόλιο αναφορικά με την Ιστοσελίδα, μπορείτε να απευθύνεστε στο φαξ: 2114086706 στο τηλέφωνο 2114086706 στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) info@werelate.gr  και ταχυδρομικά στη διεύθυνση Ιωνίας 15, Νέα Ερυθραία Αττικής, Τ.Κ.14671.

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας σας προσφέρεται υπό τους κάτωθι όρους χρήσης (εφεξής Όροι Χρήσης), τους οποίους καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά και να προβείτε σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών – προϊόντων της Ιστοσελίδας μόνον εφόσον τους αποδέχεστε πλήρως. Η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται και την αυτόματη, ανεπιφύλακτη και πλήρη  αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αυτής, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν. Αν δεν επιθυμείτε να συμφωνήσετε στους παρόντες Όρους Χρήσης ή στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δεν θα πρέπει να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα.

Η Ιστοσελίδα παρέχεται και είναι διαθέσιμη σε χρήστες που είναι τουλάχιστον 18 ετών. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα δηλώνετε και εγγυάστε ότι βρίσκεστε στη νόμιμη ηλικία και πως εκπληρώνετε όλες τις ανωτέρω προϋποθέσεις καταλληλότητας. Η παροχή υπηρεσιών σε ανηλίκους συντελείται μόνο κατόπιν της τήρησης των νόμιμων όρων περί γονικής μέριμνας και κηδεμονίας ανηλίκων.

 

Τροποποίηση όρων χρήσης

Μέσω της Ιστοσελίδας παρέχεται στους χρήστες και στα μέλη μία προσωπική, περιορισμένη, μη μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας. Οι παρόντες όροι χρήσης ενδέχεται να τροποποιούνται και να ανανεώνονται οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προηγούμενη αναγγελία ή υποχρέωση. Ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να ανατρέχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε αυτούς ώστε να ενημερώνεται για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθεί τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να απέχει από τη χρήση/ επίσκεψη της Ιστοσελίδας.

 

 

Ασφάλεια Λογαριασμού – Ευθύνη χρηστών/ επισκεπτών/ μελών

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή σε κάποιες από τις υπηρεσίες που προσφέρει, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε ορισμένα στοιχεία εγγραφής ή άλλες πληροφορίες. Είναι προϋπόθεση για την εκ μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχετε στην Ιστοσελίδα περιλαμβανομένης της χρήσης κάθε διαδραστικής λειτουργίας της Ιστοσελίδας είναι ορθές, επίκαιρες και πλήρεις. Αναγνωρίζετε πως όλες οι πληροφορίες που παρέχετε για να εγγραφείτε στην Ιστοσελίδα διέπονται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας και έχετε ενημερωθεί σχετικά με όλες τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουμε αναφορικά με τις πληροφορίες σας, όπως προγράφονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία βρίσκεται διαθέσιμη εδώ.

Εάν επιλέξετε ή σας παρασχεθεί όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης ή άλλο στοιχείο ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας μας, θα πρέπει να διαχειρίζεστε αυτές τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές και να μην τις αποκαλύπτετε σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή φορέα. Ο λογαριασμός σας είναι προσωπικός, και δε θα πρέπει να παρέχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή πτυχές αυτής σε κανένα άλλο πρόσωπο με τη χρήση του ονόματος χρήστη σας, του κωδικού πρόσβασής σας ή άλλης πληροφορίας ασφαλείας. Παραμένετε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από το προσωπικό όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και γενικότερα τον λογαριασμό σας.

Θα πρέπει να ειδοποιείτε άμεσα την Διαχειρίστρια για κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση του ονόματος χρήστη ή του κωδικού πρόσβασής σας ή άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζετε πως πραγματοποιείτε έξοδο από το λογαριασμό σας στο τέλος κάθε επίσκεψης. Θα πρέπει να δείχνετε ιδιαίτερη προσοχή όταν εισέρχεστε στο λογαριασμό σας από δημόσιο ή κοινόχρηστο υπολογιστή, κατά τρόπο ώστε τρίτοι να μην είναι σε θέση να δουν ή να καταγράψουν τον κωδικό πρόσβασής σας ή άλλη προσωπική πληροφορία.

Η Διαχειρίστρια διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιεί κάθε όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης, είτε επιλέγεται από εσάς είτε παρέχεται από αυτήν, ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια για οποιονδήποτε λόγο ή και χωρίς λόγο, συμπεριλαμβανομένου και της παραβίασης οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για τη χρήση που κάνετε όσον αφορά στο περιεχόμενο που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα.

Οι χρήστες- επισκέπτες και τα μέλη της Ιστοσελίδας συμφωνείτε να μην προβαίνετε σε χρήσης της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της για:

 1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.
 2. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
 3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του επισκέπτη / χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του επισκέπτη / χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
 4. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών της Ιστοσελίδας ή των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.
 5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
 6. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).
 7. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
 8. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
 9. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με την Ιστοσελίδα, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.
 10. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιοδήποτε φάσμα της Ιστοσελίδας.
 11. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών).

Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι πρέπει να αξιολογείτε και να είστε υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Κατανοείτε και αποδέχεστε τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (Internet) και δεσμεύεστε να σέβεστε και να τηρείτε πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους, τους εκάστοτε νόμους και τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

 

 

Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία

Τα στοιχεία που περιέχονται στην Ιστοσελίδα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: πληροφορίες, κείμενα, εικόνες, ήχοι, βίντεο, σήματα, λογότυπα και γενικότερα κάθε είδος δεδομένα, στο εξής αναφερόμενα ως το «Περιεχόμενο») καθώς επίσης και η ίδια η Ιστοσελίδα, προστατεύονται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα ως άνω στοιχεία παραμένουν στην αποκλειστική κατοχή της ιδιοκτήτριας της Ιστοσελίδας Μαρίας Σαμιώτη, ή/και στους νόμιμα αναγραφόμενους συνεργάτες, εκτός και αν αναγράφεται διαφορετικά και προστατεύονται από τους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η παρουσίαση των παραπάνω περιεχομένων στην Ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους. Η Μαρία Σαμιώτη ή/και νόμιμα αναγραφόμενοι τρίτοι, διατηρούν όλα τα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και κάθε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας) σχετικά με όλες τις πληροφορίες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα ή μέσω αυτής (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών και λογότυπων). Κάθε ολική ή μερική εξαγωγή, επανάχρηση, αναπαραγωγή, αναπαράσταση ή τροποποίηση όλου ή μέρους του περιεχομένου για σκοπούς άλλους πέρα από προσωπικούς και αυστηρά ιδιωτικούς (μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται συγκεκριμένα και τυχόν έκθεση στο κοινό ή οποιαδήποτε εμπορική χρήση) απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη ρητή εξουσιοδότηση από την ιδιοκτήτρια.

Τα σήματα κατατεθέντα και τα λογότυπα της Ιστοσελίδας αποτελούν ιδιοκτησία της Μαρίας Σαμιώτη. Κάθε επανάχρηση, οποιασδήποτε μορφής αυτών των λογοτύπων και των σημάτων κατατεθέντων απαγορεύεται, εκτός αν έχετε λάβει ρητή εξουσιοδότηση. Καμία αναφορά στην Ιστοσελίδα δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραχώρηση δικαιωμάτων.

Κάθε επαναλαμβανόμενη και συστηματική εξαγωγή ή επανάχρηση οποιουδήποτε ποσοτικά ή ποιοτικά μη ουσιαστικού μέρους του περιεχομένου της Ιστοσελίδας απαγορεύεται, ακόμη και για ιδιωτική χρήση, όταν παρόμοιες ενέργειες υπερβαίνουν τους συνήθεις όρους χρήσης της Ιστοσελίδας.

Συνεπώς, άνευ ρητής συγκατάθεσης της Διαχειρίστριας απαγορεύεται η αντιγραφή ή η τροποποίηση της Ιστοσελίδας ή τμήματος αυτής με οποιονδήποτε τρόπο, η χρήση και η επεξεργασία των εμπορικών σημάτων της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο, η εξαγωγή του πηγαίου κώδικα της Ιστοσελίδας, η μετάφραση της Ιστοσελίδας σε άλλες γλώσσες καθώς και οι παράγωγες εκδόσεις αυτής.

Ειδικά δεν επιτρέπεται, να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε απεικονίσεις, φωτογραφίες, βίντεο ή καταγραφές ήχου ξεχωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο.

Τηρώντας πάντοτε τους παρόντες Όρους Χρήσης, τους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους,  διατηρείτε το δικαίωμα να αναφέρεστε και να παραπέμπετε στην Ιστοσελίδα εν όλω ή εν μέρει, με βασική προϋπόθεση την ευκρινή αναφορά της Ιστοσελίδας ως πηγής.

 

Η χρήση του οπτικοακουστικού υλικού επιτρέπεται αποκλειστικά για ιδιωτική μη εμπορική μη επαγγελματική χρήση και σε κάποιες περιπτώσεις μόνο κατόπιν πληρωμής του χρηματικού αντιτίμου διαμέσου ασφαλούς διαδικτυακού τραπεζικού περιβάλλοντος ως κατωτέρω λεπτομερώς ορίζεται.

Σε περίπτωση παροχής εφαρμογών υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου ή άλλων προς καταφόρτωση (downloading), μπορείτε να κατεβάσετε ένα μοναδικό αντίγραφο στη συσκευή υπολογιστή ή κινητού σας αποκλειστικά για προσωπική σας μη επαγγελματική, μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε τέτοια καταφόρτωση (downloading) θα συνεπάγεται αναγνώριση και αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Σε περίπτωση παροχών λειτουργιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης με ορισμένο περιεχόμενο, μπορείτε να προβαίνετε στις εν θέματι ενέργειες, όπως επιτρέπονται από τις εν λόγω λειτουργίες.

Στην Ιστοσελίδα ενδέχεται να αναφέρονται και έτερα  προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων τα οποία υπογράφονται και φέρουν σήματα και διακριτικά γνωρίσματα των αντίστοιχων προσώπων, οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, και τα οποία αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Τυχόν έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που συγκαταλέγονται στην Ιστοσελίδα έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης. Ευνόητο είναι, ότι θα αφαιρεθούν εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους.

 

 

Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα – Περιορισμός Ευθυνών

Α. Η Διαχειρίστρια διατηρεί το δικαίωμα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει, εξολοκλήρου ή ακόμα και εν μέρει, οποιαδήποτε λειτουργία της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε κειμένου, προϊόντος ή υπηρεσίας, χωρίς προειδοποίηση. Η Διαχειρίστρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της Ιστοσελίδας ή της πρόσβασης σε αυτή, οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Προκειμένου να εμποδίσει την εξάπλωση των ιών των υπολογιστών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων, η Διαχειρίστρια καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή των τεχνικών εκείνων μέσων που είναι συμβατά με τα τρέχοντα πρότυπα. Αποτελεί δική σας ευθύνη το να αποθηκεύετε τακτικά τα δεδομένα σας πριν τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο καθώς επίσης και το να εγκαθιστάτε τα κατάλληλα μέτρα καταπολέμησης των ιών (antivirus προγράμματα).

Η Διαχειρίστρια χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα και διαθεσιμότητα. Αντίστοιχα κάθε επισκέπτης/χρήστης της αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το αναρτημένο περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα, εγκυρότητα ή/και τη χρησιμότητα του. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, η Διαχειρίστρια δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε επισκέπτη/ χρήστη της Ιστοσελίδας από ή εξ αφορμής της χρήσης της. Οποιαδήποτε πληροφορία περιλαμβάνεται ή αναφέρεται στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι απλώς ενδεικτική και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως συμβουλή ή προτροπή.

Οι πληροφορίες, το σύνολο του περιεχομένου και οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας παρέχονται “ΩΣ ΕΧΟΥΝ”. Η Διαχειρίστρια αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνη σχετική με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) ή / και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων / υπηρεσιών.

Αναλαμβάνετε όλη την ευθύνη αλλά και τον κίνδυνο όσον αφορά στη χρήση της Ιστοσελίδας. Η σχετική πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών Internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο Internet), για τα οποία ευθύνεστε αποκλειστικά εσείς. Επίσης, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον προσωπικό εξοπλισμό σας με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα.

Δεν παρέχεται καμία υπόσχεση ή εγγύηση ότι η Ιστοσελίδα θα αποδώσει με τον προσδοκώμενο τρόπο, χωρίς διακοπές και σφάλματα, ούτε ότι αυτές οι διακοπές και τα σφάλματα θα επιδιορθώνονται. Δεν παρέχεται κανενός είδους εγγύηση, σαφή ή υποβόσκουσα, όσον αφορά στην ακρίβεια, την εξάντληση και τη συμβατότητα των πληροφοριών στις οποίες έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. Κάθε είδους υλικό που κατεβάζετε ή αποκτάτε με οποιονδήποτε τρόπο πραγματοποιείται δικό σας κίνδυνο και ρίσκο. Η Διαχειρίστρια δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που θα υποστεί ο υπολογιστής σας. Επίσης, με την χρήση της Ιστοσελίδας δεν ελέγχονται οι λειτουργίες του Διαδικτύου. Η Διαχειρίστρια αποποιείται κάθε ευθύνη για οτιδήποτε προκύπτει και οφείλεται σε χρήση της Ιστοσελίδας η οποία δεν γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της.

Η Διαχειρίστρια διατηρεί το δικαίωμα να ανατρέπει ό,τι δεν σχετίζεται με την ορθή χρήση της Ιστοσελίδας με σκοπό να διαφυλάξει την σωστή και προβλεπόμενη χρήση της.

Η Διαχειρίστρια δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύπτουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση της Ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν η Διαχειρίστρια είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Ανωτέρα βία: Η Διαχειρίστρια δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αθέτηση των υποχρεώσεων εφόσον κωλύεται ή παρεμποδίζεται στην εκτέλεση των υποχρεώσεών της για οποιοδήποτε λόγο πέραν του εύλογου ελέγχου της όπως αστραπές, πυρκαγιά, πλημμύρα, εξαιρετικά δριμείες καιρικές συνθήκες, απεργίες, ανταπεργίες, εργασιακές διενέξεις, ανωτέρα βία, πολεμικές συρράξεις, εξεγέρσεις, πολιτικές αναταραχές, εσκεμμένη ζημία, βλάβη συστημάτων τηλεπικοινωνίας ή υπολογιστικών συστημάτων, συμμόρφωση με οποιονδήποτε νόμο, ατύχημα (ή λόγω οποιασδήποτε ζημίας που προκλήθηκε από τα εν λόγω γεγονότα).

 

 

Β. Επιπλέον ειδικότερα για τις Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας

Οι υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας μέσω ατομικών ή ομαδικών συνεδριών (παρεχόμενες είτε διαδικτυακά είτε δια ζώσης), παρέχονται στον μέγιστο βαθμό αποτελεσματικότητας αλλά δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση υπάρχουσα φαρμακευτική αγωγή από ψυχίατρο ή άλλη φαρμακευτική θεραπεία στην οποία βρίσκεται ο πελάτης. Επίσης ενδέχεται, όταν κρίνεται απαραίτητο, να γίνει παραπομπή του πελάτη σε γιατρό-ψυχίατρο. Ο χρήστης των ανωτέρω υπηρεσιών θα πρέπει άμεσα από την πρώτη συνεδρία να αναφέρει τυχόν προηγούμενο ή παρόν οργανικό πρόβλημα υγείας του,  προηγούμενη ή ενεργή υπάρχουσα φαρμακευτική αγωγή από ψυχίατρο ή προηγούμενη ψυχοθεραπεία καθώς και τυχόν ιστορικό νοσηλείας σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Τα δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας οφείλουν να είναι πραγματικά, διαφορετικά η θεραπεία ενδέχεται να έχει μειωμένα αποτελέσματα.

Σε περίπτωση παροχής Υπηρεσιών Συμβουλευτικής ή Ψυχοθεραπείας on line τηρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας του εκάστοτε συγκεκριμένου μέσου και ατομικά τηρείται πλήρως το απόρρητο του πελάτη όπως συμβαίνει και σε κάθε Συνεδρία που πραγματοποιείται στο γραφείο. Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το απόρρητο διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Το τίμημα των Συνεδριών θεωρείται πλήρως αποδεκτό και αποκλείεται ρητά κάθε μελλοντική διεκδίκηση δικαιώματος επιστροφής του ή αμφισβήτησής του. Τα μέρη διατηρούν το δικαίωμα της διακοπής της συνεργασίας για το μέλλον.

 

Γ. Επιπλέον ειδικότερα αναφορικά με το Οπτικοακουστικό υλικό – τα Σεμινάρια – τις Εκδηλώσεις

Στα πλαίσια της Ιστοσελίδας ενδέχεται να παρέχονται επιπλέον Υπηρεσίες επί πληρωμή ή δωρεάν, μεταξύ των οποίων, η on line χρήση οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο), η συμμετοχή και η παρακολούθηση σεμιναρίων (διαδικτυακά ή δια ζώσης) καθώς και η δυνατότητα συμμετοχής και παρακολούθησης εκδηλώσεων (διαδικτυακά ή δια ζώσης)(εν συντομία καλούμενη εφεξής «Υπηρεσία»). Ως αναφέρθη ανωτέρω η ανωτέρω Υπηρεσία αποτελεί ένα χρονικά περιορισμένο, μη αποκλειστικό, μετακλητό, αμεταβίβαστο, προσωπικό δικαίωμα πρόσβασης στην συγκεκριμένη υπηρεσία της Ιστοσελίδας για το οποίο ισχύουν οι παρόντες Όροι χρήσης και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων την οποία θα βρείτε εδώ.

H εκάστοτε Υπηρεσία που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη αγορά ή ακόμα και αν πρόκειται για υπηρεσία που παρέχεται δωρεάν, παρέχεται στους χρήστες για όσο καιρό κρίνεται από την Διαχειρίστρια. Τα βίντεο παρέχονται ως video stream (Ροή Δεδομένων) και δεν υπάρχει η δυνατότητα μεταφόρτωσης (κατεβάσματος).  Ακόμα και μετά την αγορά ή τη δωρεάν ή επί πληρωμή χρήση η Διαχειρίστρια δεν δεσμεύεται να διατηρήσει την Υπηρεσία (εν όλω ή εν μέρει) ή να μην διαφοροποιήσει την μορφή και το περιεχόμενο της.

Επαναλαμβάνεται ότι η on line χρήση οπτικοακουστικού υλικού, η συμμετοχή και η παρακολούθηση οπτικοακουστικού υλικού, βίντεο, σεμιναρίων και εκδηλώσεων σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν την ατομική ψυχοθεραπεία και την φαρμακευτική αγωγή. Η Διαχειρίστρια ουδεμία ευθύνη φέρει για την χρήση της ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο εκάστοτε χρήστης το περιεχόμενο της. Οι πληροφορίες και τα περιεχόμενα του της Ιστοσελίδας και των προσφερόμενων Υπηρεσιών αυτής είναι ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά. Η Διαχειρίστρια δεν προτρέπει και δεν ευθύνεται για καμία πράξη ή παράλειψη των χρηστών / επισκεπτών στα πλαίσια της αγοράς ή δωρεάν χρήσης της Ιστοσελίδας εν όλω ή εν μέρει με οποιοδήποτε τρόπο.

 

 

Τρόποι Πληρωμής

 

Πληρωμή μέσω κάρτας

 

Μπορείτε να αγοράσετε Προϊόντα/Υπηρεσίες με χρήση οποιασδήποτε (πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης κλπ.) κάρτας. Τα έξοδα πληρωμής βαρύνουν τον Πελάτη. Δεν αποθηκεύονται για λόγους ασφαλείας τα στοιχεία καμίας κάρτας (πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης κλπ.) για μελλοντική χρήση, επομένως πρέπει να επανεισάγετε τα στοιχεία σας κάθε φορά που για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθεί η αγορά ή θέλετε να συμμετέχετε σε νέα αγορά. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων κάρτας, δηλώνετε ρητώς ότι έχετε το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της κάρτας.

Η Διαχειρίστρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης καρτών. Η παροχή στοιχείων κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεση σας για δέσμευση του ποσού της αγοράς και τη χρέωση της κάρτας. Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκάστοτε τράπεζα ή το δίκτυο της κάρτας, ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι όπως υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης, τότε θεωρείται ότι δεν έχει συντελεστεί η πληρωμή.

Η Διαχειρίστρια διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, για οποιονδήποτε λόγο, τη συμμετοχή σε Υπηρεσία νέου ή υφιστάμενου Πελάτη.

Οι συναλλαγές με κάρτα θα διεκπεραιώνονται τόσο μέσα από την παρούσα Ιστοσελίδα όσο και στο τόπο όπου παρέχεται η εκάστοτε Υπηρεσία, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών με τον οποίο είναι συμβεβλημένη η Διαχειρίστρια.

Η Διαχειρίστρια δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Internet Service Provider ή ISP). Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή χρήσης εν αγνοία σας της κάρτας για συναλλαγές μέσω της Ιστοσελίδας  από τρίτο πρόσωπο δεν συντρέχει οποιαδήποτε ευθύνη αστική ή ποινική στο πρόσωπο της Διαχειρίστριας.

 

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

 

Μπορείτε να καταθέσει το ακριβές ποσό που αντιστοιχεί στην Υπηρεσία που επιθυμείτε σε τραπεζικό λογαριασμό. Τα έξοδα πληρωμής βαρύνουν τον Πελάτη.

Τραπεζικοί λογαριασμοί

Καταβολή μετρητών

Στα πλαίσια της αυτοπρόσωπης παροχής Υπηρεσιών κυρίως Συμβουλευτικής Ψυχοθεραπείας και Σεμιναρίων υπάρχει η δυνατότητα στα νόμιμα πλαίσια η πληρωμή της αντίστοιχης Υπηρεσίας με την καταβολή μετρητών χρημάτων.

 

 

Απόρρητο Συναλλαγών

 

Όπως αναφέρεται και παραπάνω, η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη/συνδρομητή είναι εμπιστευτικές και η Διαχειρίστρια έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Η Διαχειρίστρια δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών/συνδρομητών της ιστοσελίδας και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Ο χρήστης/συνδρομητής μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για τον ίδιο, καθώς και τη διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη λάθους. Ο χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν οι οικείες νομοθετικές διατάξεις.

 

 

Σύνδεσμοι (Hyperlinks)

 

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται, μεταξύ άλλων, να παρέχει υπερ-σύνδεσμο (link) σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι έχουν τον πλήρη έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτούν σε αυτές και συνεπώς την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια των ιστοσελίδων τους και την εγκυρότητα του περιεχομένου τους. Ο επισκέπτης/χρήστης δηλώνει ότι αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Διαχειρίστρια δεν υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τρίτων, για τις οποίες παρέχεται σύνδεσμος στην Ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε τρόπο. Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απευθύνεται απευθείας στους παρόχους των ιστοσελίδων αυτών για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την επίσκεψη ή/και τη χρήση τους και να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης αυτών. Η Διαχειρίστρια διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποτεδήποτε, κατά την κρίση της από την Ιστοσελίδα συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Παρακαλούμε δείτε εδώ τη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία συνιστά αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης.

 

Cookies – Διαφημίσεις

 

Τρίτοι συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν ή να τοποθετήσουν, για λογαριασμό μας, διαφημίσεις της Ιστοσελίδας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο. Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να κάνουν χρήση cookies για την προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στην Ιστοσελίδα. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies. Επισημαίνεται ότι τα Cookies είναι αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η Ιστοσελίδα. Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies περισσότερες πληροφορίες δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://werelate.gr/cookies/ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης.

 

Λοιπές Γενικές Διατάξεις

 

Η Διαχειρίστρια δικαιούται να εκχωρεί ή με άλλο τρόπο αναθέτει σε οποιονδήποτε τρίτο όλα ή μερικά από τα δικαιώματα ή υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα Ιστοσελίδα και τους Όρους Χρήσης της.

 

Σε καμία περίπτωση η παράλειψη ή η καθυστέρηση της Διαχειρίστριας  να ασκήσει νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά της ή η από μέρους της επίδειξη ανοχή, δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά. Όλα τα δικαιώματα, ευχέρειες, μέσα και μέτρα που προβλέπονται στους παρόντες ή το νόμο, η Διαχειρίστρια δικαιούται να τα ασκεί σωρευτικά.

 

Εάν οποιοσδήποτε όρος των παρόντων κριθεί ως παράνομος, ανίσχυρος, άκυρος ή ακυρώσιμος, το ελάττωμα δεν θα επιδρά στο κύρος των υπολοίπων όρων.

 

Θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την φιλική επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Νομικές αξιώσεις απορρέουσες από την Ιστοσελίδα και τους Όρους Χρήσης αυτής θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, και τα μέρη θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.

Θέλετε να μάθετε για εμάς;