Γονείς Νεαρών Αθλητών

Γονείς Νεαρών Αθλητών

Γονείς Νεαρών Αθλητών

Η επιτυχημένη αθλητική εμπειρία περιλαμβάνει το τρίγωνο επικοινωνίας ανάμεσα στον ανήλικο αθλητή, τον γονέα και τον προπονητή. Ένας υποστηρικτικός αθλητικός γονέας, ο οποίος κατανοεί τους ρόλους και τις ευθύνες του στην αθλητική ζωή του παιδιού του μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα για το παιδί και τον προπονητή του.

Η δική μας προσέγγιση έχει δύο στόχους. Αφ’ ενός, μέσα από την πληροφόρηση και τη συνεργασία με τον γονέα,, στοχεύουμε στην εκπαίδευση τού να διαχειρίζεται τα έντονα συναισθήματα του νεαρού αθλητή και να διαχωρίζει την αυτοπεποίθηση αυτού από τα επιτεύγματα του. Επιπρόσθετα τον βοηθάμε στη διαχείριση των κοινωνικών καταστάσεων, που προκύπτουν από την συμμετοχή στις αθλητικές ομάδες και στην στη βελτίωση της επικοινωνίας με το παιδί του, τους προπονητές και τους παράγοντες. Αφ’ ετέρου, στόχος μέσα από την δόμηση ενός ξεκάθαρου και υποστηρικτικού ρόλου,,  είναι να βοηθηθούν οι γονείς να ξεκλειδώσουν όλες τις δυνατότητες του αθλητή τόσο κατά τη διάρκεια της αθλητικής του εμπειρίας όσο και στη ζωή ώστε να αποκομίσει όλα τα σωματικά, συναισθηματικά και διανοητικά οφέλη από τη συμμετοχή του στον αθλητισμό.

Ανακαλύψτε πως

Αθλητική Ψυχολογία

Θέλετε να μάθετε για εμάς;