Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία σε ζευγάρια

Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία σε ζευγάρια

Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία σε ζευγάρια

Στην πορεία ενός ζευγαριού είναι σύνηθες να παρουσιάζονται δυσκολίες και εμπόδια που έχουν να κάνουν τόσο με την διατήρηση μια στενής και ολοκληρωμένης σχέσης, όσο και με την ανάγκη εμπλουτισμού και επαναπροσδιορισμού της σχέσης. Ένα ζευγάρι έρχεται συνήθως για θεραπεία όταν:

  • Θέλουν να μάθουν τις δεξιότητες και τα εργαλεία για να έχουν μια καλή ή ακόμα καλύτερη σχέση ή γάμο.
  • Αισθάνονται ότι έχουν μπλοκάρει και αυτά που έχουν δοκιμάσει δεν έχουν λειτουργήσει.
  • Ο ένας από τους δύο αισθάνεται ότι έχει συναισθηματικά ή σωματικά / σεξουαλικά αποσυνδεθεί και δεν φαίνεται να μπορούν να το αλλάξουν από μόνοι τους.
  • Έχουν θέματα έντονων προσωπικών συγκρούσεων, είτε δεν μπορούν να συγκρουστούν γιατί κάποιος από τους δύο αποσύρεται.
  • Έχουν κάποιο πρόβλημα με το παιδί τους.
  • Νομίζουν ότι ο σύντροφός τους είναι αυτός που τα κάνει όλα λάθος στη σχέση τους ή στο γάμο τους.
  • Σκέφτονται ότι θα ήταν πιο ευτυχισμένοι με κάποιον άλλον.

Στόχος μας είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων στους τομείς της επικοινωνίας, της διαπραγμάτευσης και επίλυσης συγκρούσεων και της καλλιέργειας συναισθηματικής και σεξουαλικής οικειότητας. Μέσα από τη θεραπεία, το ζευγάρι μαθαίνει να ακούει ο ένας τον άλλον, να καταλαβαίνει τη συμπεριφορά και τις επιθυμίες τόσο τις δικές του όσο και του συντρόφου του. Τα ζευγάρια μαθαίνουν πώς να αποφεύγουν τον μεταξύ τους ανταγωνισμό, να εντοπίζουν τους κοινούς στόχους της ζωής τους και πώς να μοιράζονται τις ευθύνες μέσα στο πλαίσιο της σχέσης τους. Αποκτούν σταδιακά μία βαθύτερη κατανόηση τόσο των προσωπικών τους αναγκών όσο και του συντρόφου τους και μαθαίνουν να ανταποκρίνονται σε αυτές, με τρόπο που να προάγεται η ισότητα και η αμοιβαιότητα στη σχέση τους.

Θέλετε να μάθετε για εμάς;