Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία

Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία

Οικογενειακή Συμβουλευτική

Κάθε οικογένεια έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, είναι ένα σύνολο από κανόνες με συγκεκριμένη δομή, με τους δικούς της τρόπους επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων. Οι σχέσεις των μελών είναι βαθιές και πολυεπίπεδες εννοώντας ότι τα μέλη μοιράζονται κοινές ιστορίες, αντιλήψεις και πεποιθήσεις. Τα μέλη μιας οικογένειας αλληλοεπηρεάζονται και αλληλοπροσδιορίζονται, με αποτέλεσμα η κατανόηση της συμπεριφοράς του ενός να μπορεί να γίνει εφικτή λαμβάνοντας υπόψη και την συμπεριφορά των άλλων μελών.

Η οικογενειακή θεραπεία είναι η θεραπεία που περιλαμβάνει το σύνολο ή μέρος μιας οικογένειας. Αποτελεί την ευκαιρία για τις οικογένειες να βρεθούν μαζί και να μιλήσουν ανοικτά γι’ αυτό που τους συμβαίνει, καθώς και να προσφέρει πρακτικές συμβουλές, πληροφορίες και περαιτέρω πηγές βοήθειας. Είναι ένας τρόπος που επιτρέπει στα μέλη της οικογένειας να πουν πως αισθάνονται σε ένα ασφαλές πλαίσιο που στοχεύει να φροντίσει όλα τα εμπλεκόμενα μέλη. Επιχειρεί να αλλάξει τους τρόπους που οι άνθρωποι σκέφτονται ή συμπεριφέρονται έτσι ώστε να μειωθεί το πρόβλημα ή να απαλλαχθούν οριστικά από αυτό.

Σκοπός μας είναι να επιλυθούν τα υπάρχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάποιο μέλος της οικογένειας με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της οικογένειας που έρχεται για βοήθεια και την ενίσχυση των θετικών της στοιχείων. Σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον δίνεται βοήθεια στα μέλη της οικογένειας ώστε να κατανοήσουν τα παρελθόντα γεγονότα, παρατηρώντας τα όμως από μία διαφορετική οπτική γωνία. Με αυτόν τον τρόπο απελευθερώνονται από το παρελθόν και αξιοποιούν όλες τις δυνατότητές τους στο παρόν. Βελτιώνεται η λειτουργία της οικογένειας ως ομάδας και η λειτουργικότητα του κάθε μέλους ξεχωριστά.

Ανακαλύψτε πως

Ψυχοθεραπεία

Θέλετε να μάθετε για εμάς;