Νοητική Προετοιμασία

Νοητική Προετοιμασία

Νοητική Προετοιμασία(Mental Training)

 

Η καλύτερη πρακτική για την ενίσχυση της αθλητικής απόδοσης στον τομέα της αθλητικής ψυχολογίας είναι μέσω της διανοητικής εκπαίδευσης (Mental Training). Η εκπαίδευση αυτή είναι το τμήμα της αθλητικής ψυχολογίας που επικεντρώνεται ειδικά στη βοήθεια των αθλητών να σπάσουν τα διανοητικά εμπόδια που τους παρεμποδίζουν να εκπληρώσουν το μέγιστο δυναμικό τους. Πολλοί αθλητές και προπονητές αντιστέκονται στην ψυχική κατάρτιση επειδή δεν κατανοούν τους τρόπους που μπορεί να τους βοηθήσει. Προκειμένου οι αθλητές να αξιοποιήσουν στο έπακρο το άθλημα τους, τις σωματικές τους δεξιότητες και τις τακτικές ικανότητες, είναι σημαντικό να κατανοήσουν την αξία της βελτίωσης του πνευματικού δυναμικού.

Τα διανοητικά εμπόδια περιλαμβάνουν υψηλές προσδοκίες, τελειομανία, φόβο αποτυχίας, έλλειψη συναισθηματικού ελέγχου, περιορισμένη συγκέντρωση προσοχής, διαχείριση άγχους, χαμηλή κινητοποίηση. Η ψυχολογική κατάρτιση αφορά στη βελτίωση της στάσης και των πνευματικών δεξιοτήτων του αθλητή ώστε να τον βοηθήσει να επιτελέσει το καλύτερο αποτέλεσμα, εντοπίζοντας τις περιοριστικές πεποιθήσεις και υιοθετώντας μια υγιέστερη φιλοσοφία για το άθλημά του. Οι διανοητικές δεξιότητες, όπως και οι φυσικές δεξιότητες, απαιτούν επανάληψη, πρακτική, εφαρμογή και ανατροφοδότηση της συμπεριφοράς. Βοηθάμε τους αθλητές, τους προπονητές και τις ομάδες, να κατανοήσουν τα διανοητικά εμπόδια που περιορίζουν την απόδοση. Οι αθλητές μπορούν να ξεπεράσουν τους ποικίλους φραγμούς που προκύπτουν από την αγωνιστική πίεση μέσω της παρέμβασης στο διανοητικό τους παιχνίδι (mental game), που αποσκοπεί στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης, της εστίασης, της ψυχραιμίας, της συναισθηματικής ανθεκτικότητας και της ψυχικής προετοιμασίας.

Ανακαλύψτε πως

Αθλητική Ψυχολογία

Θέλετε να μάθετε για εμάς;