Ομάδες Ψυχοθεραπείας

Ομάδες Ψυχοθεραπείας

Ομάδες Ψυχοθεραπείας

Η θεραπευτική ομάδα είναι μία μορφή ψυχοθεραπείας που περιλαμβάνει έναν ή δύο θεραπευτές και ένα σύνολο συμμετεχόντων που κυμαίνονται από τέσσερα έως οκτώ άτομα. Μπορεί να χρησιμοποιείται μόνη της ή να ενσωματώνεται σε ένα συνδυαστικό πρόγραμμα  θεραπείας (ατομικής και ομαδικής) που περιλαμβάνει επίσης ατομική θεραπεία. Για να ενταχθεί κάποιος σε μία θεραπευτική ομάδα χρειάζεται να προηγηθούν ατομικές συνεδρίες για να εκτιμηθούν οι ανάγκες του και να δημιουργηθεί σχέση εμπιστοσύνης με το θεραπευτικό πλαίσιο.

Η ομάδα έχει πολλά θεραπευτικά οφέλη, μπορεί να λειτουργήσει ως ένα δίκτυο στήριξης, τα μέλη της ομάδας μπορούν να μοιραστούν τις δυνάμεις τους και να βοηθήσουν άλλους στην ομάδα, κάτι που μπορεί να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση του κάθε μέλους χωριστά. Επειδή η ομάδα είναι ενωμένη σε έναν κοινό στόχο, τα μέλη αποκτούν την αίσθηση του ανήκειν και της αποδοχής. Η ομάδα περιλαμβάνει μέλη το καθένα από τα οποία μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετικό στάδιο της θεραπευτικής διαδικασίας. Βλέποντας ανθρώπους που αντιμετωπίζουν καταστάσεις με τους δικούς τους τρόπους ή επουλώνουν τυχόν τραύματα τους ενισχύεται η ελπίδα και διαπροσωπική μάθηση. Με την αλληλεπίδραση με άλλα άτομα και τη λήψη ανατροφοδότησης από την ομάδα και τον θεραπευτή, τα μέλη της ομάδας μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη κατανόηση του εαυτού τους.

Σκοπός μας είναι ο τρόπος λειτουργίας της ομαδικής θεραπείας να επιτρέπει στους ανθρώπους να ασκούν συμπεριφορές και ενέργειες εντός και με την ασφάλεια της ομάδας. Η διαφορετικότητα των μελών, η ανταλλαγή συναισθημάτων και εμπειριών να βοηθάει στην ανακούφιση από το άγχος, τον πόνο και την ενοχή. Τέλος, η εργασία στην ομάδα στοχεύει στην ενίσχυση της θεραπευτικής μάθησης, την υποστήριξή και την καθοδήγηση ώστε τα μέλη της να αποκτούν συνείδηση  τόσο της ατομικής όσο και της κοινωνικής τους ευθύνης.

Θέλετε να μάθετε για εμάς;