Προπονητές

Προπονητές

Η ψυχολογία του αθλητισμού είναι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο νους επηρεάζει την απόδοση του αθλητή στο επιλεγμένο άθλημά του. Η κατανόηση της σημασίας της, είναι πρωταρχικής σημασίας για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων. Συχνά όμως, οι προπονητές βρίσκουν το θέμα αποθαρρυντικό. Η ψυχολογία του αθλητισμού δεν αποτελεί τομέα μόνο ενός αθλητικού ψυχολόγου.  Αντιθέτως υπάρχουν πολλές πτυχές όπου οι προπονητές μπορούν να γίνουν πολύ αποτελεσματικοί, προς όφελος των αθλητών και της ομάδας τους.

Στη συνεργασία μας με τους προπονητές στόχος μας είναι η δημιουργία εστιάζοντας στην σχέση που δημιουργούν με τους αθλητές τους και με την ομάδα στο σύνολό της. Μέσα από την κατανόηση των πρότυπων συμπεριφοράς των αθλητών τους και της ατομικής τους προσωπικότητας βελτιώνουμε την επικοινωνία μεταξύ τους με την οικοδόμηση ενός αποτελεσματικού περιβάλλοντος για όλους. Η δημιουργία ισχυρής σχέσης μεταξύ προπονητή και αθλητή οδηγεί σε βελτίωση της αυτοαξιολόγησης του αθλητή, μείωση του άγχους του,  ουσιαστικότερη κατανόηση του εαυτού του και ανάπτυξη της συναισθηματικής του ανθεκτικότητας. Με εκπαίδευση σε τεχνικές όπως η αποτελεσματική ανατροφοδότηση, η στοχοθεσία, ο εσωτερικός αυτοδιάλογος και η οπτικοποίηση οι προπονητές αναπτύσσουν τις δικές τους δεξιότητες και γίνονται πλέον κατάλληλοι να διδάξουν τους αθλητές τους αυτές τις κρίσιμες δεξιότητες την αθλητικής ψυχολογίας για να βελτιώσουν τις αγωνιστικές επιδόσεις τους.

Ξεκινήστε τώρα

Αθλητική Ψυχολογία

Θέλετε να μάθετε για εμάς;