Ομάδες

Αθλητικές Ομάδες

Οι αθλητικές ομάδες έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά που τις κάνουν να μοιάζουν με άλλες ομάδες αλλά και να διαφέρουν από αυτές. Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τις αθλητικές ομάδες είναι ο αυστηρός κώδικάς συμπεριφοράς λόγω των διαιτητικών κανονισμών, η δημόσια επίδειξη του έργου τους και η συναισθηματική και συμπεριφοριστική συμμετοχή των θεατών. Τα ίδια τα μέλη διαφέρουν ως προς τα φυσικά, κοινωνικά και ψυχολογικά τους χαρακτηριστικά, αξιολογούν την απόδοσή τους και αποκλίνουν ως προς την συναισθηματική τους κατάσταση. Κατά συνέπεια για την αποτελεσματική λειτουργία των ομάδων αυτών απαιτούνται ορισμένες προϋποθέσεις και ακολουθούνται ορισμένες αρχές.

Για την δημιουργία επιτυχημένης και αποτελεσματικής ομάδας συνεργαζόμαστε με τον προπονητή, κάθε αθλητή ξεχωριστά και την ομάδα ως σύνολο, κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, πριν τον αγώνα και μετά από αυτόν. Η προσέγγισή μας έχει στόχο τη δημιουργία ξεκάθαρων ρόλων μέσα στην ομάδα, την κοινή ηγεσία και την εγκαθίδρυση λειτουργικών εσωτερικών κανόνων. Με την συνεργασία με όλα τα μέλη ενισχύουμε τις ομαδικές συζητήσεις, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και συνεργασία, την δέσμευση σε κοινούς στόχους και τελικά το δέσιμο της ομάδας. Πριν τον αγώνα και κατά την διάρκειά του εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ξεκάθαρων ατομικών και ομαδικών στόχων, στην διαχείριση του άγχους, στη βελτίωση της συγκέντρωσης και προσοχής, στην ενίσχυση του αυτοδιαλόγου με σκοπό την βελτιστοποίηση της απόδοσης. Μετά το πέρας των αγώνων, η αντικειμενική παρατήρηση και ανατροφοδότηση, η διαχείριση του αποτελέσματος και η ροή επικοινωνίας θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εποικοδομητική ανάληψη ευθύνης, τη συλλογική ενέργεια και στην ταχύτητα που η ομάδα θα προχωρήσει αποτελεσματικά στον επόμενο κύκλο προπονήσεων και αγώνα.

Ανακαλύψτε πως

Αθλητική Ψυχολογία

Θέλετε να μάθετε για εμάς;