Παιδική Παχυσαρκία

Παιδική Παχυσαρκία

Παιδική Παχυσαρκία

Η παιδική παχυσαρκία είναι μία χρόνια κατάσταση, που εγκυμονεί κινδύνους για τα παιδιά, είτε στην παιδική ηλικία, είτε αργότερα στην ενήλικη ζωή τους. Προκαλείται από διάφορες αιτίες όπως  γενετικέςβιολογικέςκοινωνικές και  ψυχολογικές. Συχνά, η αγωνία των γονέων για τη διατροφή και το βάρος του παιδιού τους προκαλεί μεγάλη δυσφορία. Υποκινούμενοι από ενδιαφέρον, καταφεύγουν σε λύσεις-δίαιτες ξεχνώντας ένα βασικό στοιχείο, ότι πρόκειται για παιδιά με εντελώς διαφορετικές ανάγκες από εκείνες των ιδίων. Είναι επιλογές επικίνδυνες για την υγεία και ανάπτυξη των παιδιών τους. Από την άλλη πλευρά, ένα υπέρβαρο παιδί, αφ’ ενός καταπονείται σωματικά είτε από τον περιορισμό της τροφής, είτε από το πλεονάζον βάρος, αφ’ ετέρου βιώνει συναισθήματα ντροπής και κοινωνικού περιορισμού. Γονείς και παιδί παγιδεύονται σε μια διαδικασία, που τελικά τους απομακρύνει όλο και περισσότερο από τα βασικά στοιχεία της οικογενειακής ζωής, τις σχέσεις μεταξύ τους.

Η δική μας προσέγγιση έχει διπλό στόχο. Αντιμετωπίζουμε το κάθε παιδί εξατομικευμένα, με ευαισθησία για το πλαίσιο της δικής του οικογένειας και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ξεπεράσουμε μαζί τις δυσκολίες. Αφ’ ενός, στοχεύουμε στην διατροφική εκπαίδευση όλης της οικογένειας με οικογενειακές συναντήσεις και διατροφικές οδηγίες που είναι εύκολο να ακολουθηθούν, και υποστήριξη για επιτυχή διατήρηση των αλλαγών. Αφ’ ετέρου, μέσα από ατομικές και οικογενειακές συνεδρίες πετυχαίνουμε την ανακούφιση και αποφόρτιση τόσο του ίδιου του παιδιού όσο και του γονέα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διατροφικές Διαταραχές

Θέλετε να μάθετε για εμάς;